voetsek

Search for voetsek on this website or the Internet using Google.


Voetsek, voortsek, short form(s) of voort se ek (“go on I said”). [Afrikaans]